Beskrivelse

English Now! fokuserer på kjerneelementet språklæring og kommunikasjon. Læremiddelet dekker de fleste kompetansemål i engelsk etter 10. trinn. Læremiddelet egner seg spesielt godt for elever som tjener på å ha en fast struktur i språkopplæringen. Leremiddelet dekker det europeiske rammeverket for språk fra A1-B2.

 

Modulene har tre typer kapitler:

Learn & Practice: Her introduseres tema for modulen. Det er fokus på kommunikasjon, vokabular og det å bruke språket aktivt. Grammatikken trekkes inn der den hører hjemme. F.eks. jobbes det med possessiver (my, your osv.) på A1 etter at familieord er introdusert.

Revise & Practice inneholder repetisjons- og mer utforskende oppgaver.

Survival English har autentisk eller nesten-autentisk innhold. Disse kapitlene kan man jobbe med uavhengig av den gradvise progresjonen i vanskegrad vi har lagt opp til på hvert nivå.

 

Åpne kapitler