Beskrivelse

Matematikk 9 er et heldigitalt læremiddel som vektlegger undring, forståelse og anvendelse. Gjennom flere hundre animasjoner, filmer, selvrettende oppgaver og veiledende tilbakemeldinger blir krevende fagstoff presentert på en lettfattelig måte.

 

Læremiddelet er innovativt med blant annet Geogebra integrert.


Læremiddelet er utforskende med bruk av dynamiske oppgaver der man kan endre parametere for å illustrere og tolke sammenhenger. Matematikk 9 vektlegger forståelse av matematikk gjennom undring og utforskende oppgaver.

Matematikk 9 er strukturert ut ifra kompetansemål og kjerneelement, slik at det skal være enkelt for lærer og elev å se progresjon i forhold til fagfornyelsen. Kapitlene er også differensiert etter fargekode. Dette gir læreren en unik mulighet til å lage oppgaver og samlinger til hver enkelt elev, ut ifra deres kompetansenivå. 

Åpne kapitler