Beskrivelse

Ordimellom er et nettbasert læremiddel i norsk for elever på ungdomstrinnet. Læremiddelet er spesielt egnet for elever med lese- og skrivevansker på ungdomstrinnet. Det åpner for muligheter som går langt utover det den tradisjonelle norskboka gir.

Elevene jobber systematisk med lese- og skrivestrategier, løser interaktive oppgaver og kan selv velge om de vil lese eller lytte til tekstene.  Oppleggene kan brukes individuelt, som spesialundervisning, i lesekurs for små grupper og i klassesammenheng.

Åpne kapitler