Beskrivelse

Norge vokser, men veksten er svært ujevnt fordelt – sier SSB. Får din kommune befolkningsvekst? Med SSB-Matematikk fra Kunnskap.no kan elevene nå resonnere og argumentere med tidsaktuelle data om eget lokalsamfunn fra Statistisk sentralbyrå (SSB). 

Elevenes svar sammenlignes med reelle data. Det inspirerer elevene og de skjønner matematikken angår dem. Elevene inviteres også til å se inn i fremtiden. Ut i fra SSBs prognoser kan de se og utforske hvilke faktorer som betyr mest for befolkningsvekten i kommunen. Er det økning i antall fødte, er det innvandring eller finnes det andre lokale faktorer.

Åpne kapitler