Beskrivelse

B1 - voksne: NorskPluss Grammatikk B1 er en interaktiv elevgrammatikk som kan brukes til ekstraøvinger av grammatikken på nivå A2 til B1. 

Grammatikken består av 12 kapitler på mellom 10 og 19 sider med elevvennlige grammatikkforklaringer og interaktive oppgaver.

Med NorskPluss Grammatikk B1 får deltakerne en digital interaktiv tekst- og arbeidsbok i ett, som dekker temaene:

 

Ordklasser og setningsledd, Verb, Substantiv, Adjektiv, Pronomen og eiendomsord, Preposisjoner, Adverb, Setningerger.

 

Åpne kapitler