Beskrivelse

NorskPluss Ungdom for fagfornyelsen gir store muligheter for selvstendig arbeidsamarbeid og dybdelæring i norsk. Det er også laget tekstbok og arbeidsbok for nivå 1 og 2 som utdyper og komplementerer innholdet.

Læremiddelet inneholder norskopplæring på nivå 1-3. Læremiddelet har gradvis progresjon og tar vare på alle svar og resultat. Elevrapportene i nettressursen gir rask og god oversikt over elevenes nivå og innsats. 

Innhold:

  • Kom i gang-modul med uttale- og lyttetrening av norske vokaler, konsonantlyder og tall på norsk.
  • Nivå 1 (A1) 8 moduler med 24 kapitler + 4 kapitler med underveistester
  • Nivå 2 (A2) 7 moduler med 21 kapitler + 4 kapitler med underveistester
  • Nivå 3 4 tema med 11 kapitler om digitale medier, eventyr, lyrikk og prosa.

Demokapitlene er hentet fra:

  • Kom i gang-modulen: Tall.
  • Nivå 1: modul 1A: En ny elev i klassen, modul 7A: Hos legen, modul 8C: Jul og påske
  • Nivå 2: modul 1D: Invitasjon, modul 5B: Amir og Samir flytter
  • Nivå 3: modul 2C: Folkeeventyr

Åpne kapitler