Beskrivelse

Kom i gang med arbeidsrettet norskopplæring på en morsom og praktisk måte! NorskPluss Arbeid - Hjemmetjeneste og sykehjem lar deltakerne
utforske reelle situasjoner fra hjemmetjeneste og sykehjem. Vi følger nyansatte Astor og Emily i møte med beboere, pårørende og kollegaer. 

 

Læremiddelet fokuserer på god kommunikasjon med beboere, hjemmeboende, pårørende og kollegaer, samtidig som deltakeren får viktig kunnskap
om arbeidsoppgaver, rutiner og typiske hendelser på arbeidsplassen. Med en kombinasjon av autentiske tekster, begrepsinnlæring og oppgaver gjør
NorskPluss Arbeid - Hjemmetjeneste og sykehjem det mulig å starte arbeidsrettet norskopplæring på et tidlig tidspunkt.

 

Læremiddelet passer for deltakere som behersker norsk på A2-nivå eller høyere, og som ønsker å styrke sine språkkunnskaper i en relevant arbeidskontekst.
Det følger med en metodisk lærerveiledning, med tips og inspirasjon til arbeid i klasserommet. I tillegg til nettressursen finnes det også en egen tekstbok med
flere tekster og oppgaver.

Åpne kapitler