Beskrivelse

NorskPluss A1-A2 er et heldigitalt læremiddel. Læremiddelet har en gradvis progresjon i vokabular og grammatikk fra absolutt nybegynnernivå til nivå A2, og omfatter også tester og en egen «kom i gang»-modul med uttaletrening. I læremiddelet kan elevene jobbe selvstendig med oppgaver på ulike nivå. I tillegg er det samarbeidsoppgaver, førforståelsesoppgaver, oppgaver i helhetslesing m.m. 

 

I NorskPluss A1-A2 kan elevene jobbe selvstendig med oppgaver på ulike nivå. Oppgavene er selvrettende og egner seg for selvstendig læring

 A1 består av 8 temaer med 25 underkapitler.

A2 består av 7 temaer med 18 underkapitler.

Åpne kapitler