Beskrivelse

Tospråklig fagopplæring i matematikk for 8. trinn på norsk, ukrainsk, russisk, polsk, somali og arabisk. 
Minoritetsspråklige elever kan nå lære matematikk med støtte i eget morsmål. 

Matematikk 8 - tospråklig lar elevene bytte mellom norsk og ytterligere fem språk - ukrainsk, russisk, polsk, somali og arabisk, i ett og samme læremiddel.
Slik lærer elevene matematikk, norske ord og fagbegreper. Språktilpasningen gjør at norske og minoritetsspråklige elever enkelt kan lære, samarbeide, utforske og løse oppgaver sammen.
Dette gjør inkluderingen enklere og styrker elevenes språkinnlæring.


Elevene veksler mellom språkene ved å trykke på flagg, og lærer matematikk og norsk i det samme læremiddelet som resten av klassen benytter.

Fagtekster i Matematikk 8 - tospråklig er oversatt av morsmålsoversettere. Filmer er oversatt og lest inn med KI. 

Matematikk 8 - tospråklig er et heldigitalt, interaktivt læremiddel. Det består av korte fagtekster, læringsfilmer og hundrevis av selvrettende interaktive oppgaver. 

 

Utviklingen er støttet av Utdanningsdirektoratet.

 

Er du interessert? Fyll ut dette skjema eller ta kontakt på kunnskap@kunnskap.no for kjøp eller utprøving.

Åpne kapitler