Beskrivelse

Matematikk 7 - fagfornyelsen ukrainsk og russisk 

 • Alle fagtekster er oversatt til ukrainsk og russisk og lest inn med naturlig tale.
 • Etter hver fagtekst er det interaktive og selvrettende oppgaver.
 • Eleven gis tospråklig fagopplæring ved sømløst bytte mellom norsk, ukrainsk- og russisk tekst og tale.
 • Oppgavene er på norsk.
 • Gode resultatoversikter for både elev og lærer viser oppnådd kompetanse.
 • Oversettelsene er finansiert av Utdanningsdirektoratet.
 • Oversettelsene er gratis for skolene i tre år.

 

Hvordan få tilgang

 • Ta kontakt med kunnskap@kunnskap.no:
 • Tilgang innen en virkedag.
 • God kom-i-gang-veiledning.
 • Tilgang via Feide.
 • Fås som enkeltlisens eller skolelisens.
 • Mulighet for prøvetilgang i 10 dager.

Matematikk 7 er utviklet for fagfornyelsen med vekt på dybdelæring. Læremiddelet inneholder utforskende oppgaver med økende progresjon, spill og praktiske oppgaver. Elevene skal bli gode problemløsere og forstå hvordan konsoliderende regneferdigheter henger sammen. Mange av oppgavene er knyttet opp mot dagligdagse situasjoner. Kompetansemål og kjerneelementer er gjenkjennelig i de ulike kapitlene.

 

 

Denne ressursen er med ukrainsk og russisk tilrettelegging. Tekst er oversatt og lyd med naturlig tale! 

Matematikk 7 legger vekt på bruk av strategier for brøk, desimaltall og prosent. Her møter også elevene algebraisk tenkning og ulike strategier for å løse lineære likninger.

Mer innhold er under utvikling, og blir utgitt kontinuerlig. 

Prøv ut demokapitler