Beskrivelse

Matematikk 5-7 er utviklet for fagfornyelsen med vekt på dybdelæring. Læremiddelet inneholder utforskende oppgaver med økende progresjon, spill og praktiske oppgaver. Elevene skal bli gode problemløsere og forstå hvordan konsoliderende regneferdigheter henger sammen. Mange av oppgavene er knyttet opp mot dagligdagse situasjoner. Kompetansemål og kjerneelementer er gjenkjennelig i de ulike kapitlene.

 

Matematikk 7 legger vekt på bruk av strategier for brøk, desimaltall og prosent. Her møter også elevene algebraisk tenkning og ulike strategier for å løse lineære likninger.

Mer innhold er under utvikling, og blir utgitt kontinuerlig. 

Åpne kapitler