Beskrivelse

Matematikk 5 - norsk, ukrainsk og russisk - med lagring og retting.

- Et ekte tospråklig læremiddel i matematikk

 • Læremidlet er tilpasset/oversatt til ukrainsk og russisk med støtte fra Utdanningsdirektoratet
 • Alle fagtekster er på norsk, ukrainsk og russisk
 • Alle fagtekster er lest inn med naturlig tale på norsk, ukrainsk og russisk
 • Etter hver fagtekst er det interaktive- og selvrettende oppgaver. Oppgavene er på norsk.
 • Med tospråklig fagopplæring får eleven opplæring både på sitt morsmål og norsk.*)
 • Den tospråklige fagopplæringen sikrer faglig progresjon samtidig som elevene lærer norsk.*)
 • Eleven bytter sømløst mellom norsk-, ukrainsk- og russisk i både tekst og tale.
 • Gode resultatoversikter for både elev og lærer viser oppnådd kompetanse
 • Læremidlet er gratis i tre år.

 

Hvordan få tilgang

 • Tilgang er gitt via Feide - logg inn og start arbeidet allerede nå!
 • God kom-i-gang-veiledning.
 • Fås som skolelisens.

 

Matematikk 5 er utviklet for fagfornyelsen med vekt på dybdelæring. Læremiddelet inneholder utforskende oppgaver med økende progresjon, spill og praktiske oppgaver. Elevene skal bli gode problemløsere og forstå hvordan konsoliderende regneferdigheter henger sammen. Mange av oppgavene er knyttet opp mot dagligdagse situasjoner. Kompetansemål og kjerneelementer er gjenkjennelig i de ulike kapitlene.

 

Matematikk 5 legger vekt på utforske og forklare sammenhenger mellom brøk, desimaltall og prosent. Her legges det opp til å utvikle ulike strategier og bruke disse for regning. De møter også algebraisk tenkning og likninger.

 

 

Denne ressursen er med ukrainsk og russisk tilrettelegging. Tekst er oversatt og lyd med naturlig tale! 

 

 

Åpne kapitler