Beskrivelse

Jeg kan regne 4 er et omfattende nettbasert læremiddel i matematikk for 4. trinn. Matematikken presenteres i en hverdagssammenheng

Læringsmetoden tar utgangspunkt i at barn ved starten av opplæringen har problemer med å forstå abstrakte ideer. Og nettopp derfor er det sentralt å presentere sammenhengen mellom virkelige objekter og matematiske begreper.

 

Jeg kan regne trinn 4: Tallene over 1000

 

1. Tall: Utforske og bruke plassverdisystemet, hoppetelling, sammenligne tall, tallrekkefølge og tallinje. Utforske desimaler, brøk fra dagliglivet, sammenligne brøker, avrunding og bruke det i regning.

2. Addere og subtrahere: utforske skriftlig addisjon med minne, skriftlig subtraksjon med veksling, tekst- og tabelloppgaver.

3. Multiplikasjon: Utforske metoder for skriftlig multiplikasjon med minne og uten minne, utforske distribusjonslov for addisjon, subtraksjon og multiplikasjon.

4. Divisjon: utforske og bruke distributiv lov for addisjon, subtraksjon og divisjon.

5. Klokke og tid: Utforske døgnet og klokka, regne med tid og hvor lang tid noe tar. Lese av og regne med digital klokke, tidsdifferanser og rutetabeller. Tidsenheter fra minutter til dager og år.

6. Måling: Utforske og bruke millimeter, centimeter, meter og kilometer, regne om fra en enhet til en annen, velge egnet måleenhet, resonnere og argumentere. Bruke gram og kilogram, desiliter og liter.

7. Mønster: Utforske mønster og finne fortsettelsen på mønstrene. Finne repeterende mønster, resonnere og utvikle mønster-følger. 

8. Statistikk: Løse tekstoppgaver og presentere løsninger som søylediagram.

9. Mattenøtter: Resonnere og argumentere for å løse ulike addisjon-, subtraksjon-, multiplikasjon- og divisjonsstrategier, mengdeoppgaver og symbolregning.

10. Arbeidsark: Addisjon og subtraksjon, multiplikasjon og divisjon, mønster, statistikk, mattenøtter og tekstoppgaver.

Åpne kapitler