Beskrivelse

Jeg kan regne 3 er et omfattende nettbasert læremiddel i matematikk for 3. trinn. Matematikken presenteres i en hverdagssammenheng

Læringsmetoden tar utgangspunkt i at barn ved starten av opplæringen har problemer med å forstå abstrakte ideer. Og nettopp derfor er det sentralt å presentere sammenhengen mellom virkelige objekter og matematiske begreper.

Jeg kan regne trinn 3: Tallene 0-1000

 

1. Tall: Plassverdisystemet: utforske tallene 0-1000, bruke tallinjen for hoppetelling, utforske metoder for sammenligning og bruke matematiske symboler.

2. Addere og subtrahere: Utforske skriftlig addisjon uten minne, med minne, flere nivåer, tekstoppgaver, en eller flere vekslinger.

3. Multiplikasjon: Utforske og bruke ulike multiplikasjonsstrategier, bruke kommutitative og assosiative egenskaper ved multiplikasjon, utforske problemstillinger fra hverdagslivet.

4. Divisjon: Utforske og beskrive ulike divisjonsstrategier, problemstillinger fra hverdagslivet, sammenhengen mellom divisjon og multiplikasjon, dele i mengder og divisjon med rest.

5. Kjøp og salg: Bruke informasjon fra hverdagslivet, enhetspris, samlet pris, dyrere eller rimeligere, og om vi har råd til å kjøpe noe.

6. Måling: Måle og sammenligne lengder med klosser, i centimeter meter og med overslag. Utforske vekt, og volum.

7. Mønster: Utforske mønster og finne og lage fortsettelsen på dem. Finne likheter, fargelegge, gjenkjenne og tegne tilsvarende mønster.

8. Statistikk: Lese av diagrammer og kart for å stille matematiske spørsmål.

9.  Mattenøtter: Resonnere og argumentere for å løse ulike addisjon-, subtraksjon-, multiplikasjon- og divisjonsstrategier, mengdeoppgaver og symbolregning.

10. Arbeidsark: Tallene 0-1000: addisjon og subtraksjon, multiplikasjon, divisjon, mønster, statistikk, mattenøtter og tekstoppgaver.

Åpne kapitler