Beskrivelse

Jeg kan regne 2 er et omfattende nettbasert læremiddel i matematikk for 2. trinn. Matematikken presenteres i en hverdagssammenheng

Læringsmetoden tar utgangspunkt i at barn ved starten av opplæringen har problemer med å forstå abstrakte ideer. Og nettopp derfor er det sentralt å presentere sammenhengen mellom virkelige objekter og matematiske begreper.

 

Jeg kan regne trinn 2: Tallene 0-100

 

1. Tall: Utforske tallene 0-100, bli kjent med posisjonssystemet gjennom konkreter, sammenligne tallene, symbolene større, mindre og er lik.

2. Addere og subtrahere: Utforske addisjon og subtraksjon med og uten tierovergang, tekstoppgaver, begrepene ledd, sum og differanse.

3. Kjøp og salg: Utforske norske mynter og sedler, telle og regne verdier.

4. Klokke og tid: Utforske årstidene, månedene og døgnet og knytte dette opp mot praktiske situasjoner.

5. Geometri: Persepsjon, gjenkjenning, sammenligning og ulike synsvinkler, utforske punkt, linjer, linjestykker og vinkler.

6. Mattenøtter: Løse grubliser og gjenkjenne og fortsette mønster.

7. Arbeidsark: Bruke tallene 0-100, addere og subtrahere.

Åpne kapitler