Beskrivelse

Jeg kan regne 1A er et omfattende nettbasert læremiddel i matematikk for 1. trinn. Matematikken presenteres i en hverdagssammenheng. 

Læringsmetoden tar utgangspunkt i at barn ved starten av opplæringen har problemer med å forstå abstrakte ideer. Og nettopp derfor er det sentralt å presentere sammenhengen mellom virkelige objekter og matematiske begreper.

Jeg kan regne trinn 1A: Tallene 0-10

1. Bli kjent med tallene 0-10: Utforske tallene, telle forover og bakover,  sette i rekkefølge, tallvenner, sammenligne større og mindre

2. Addere og subtrahere mellom 0 og 10: Addere, subtrahere, addere og subtrahere, bruke kommutative og assosiative egenskaper til addisjon

Utforske norske mynter, kjøpe og selge med norske mynter: 1 krone, 5 krone, 10 krone

Mattenøtter: Løse grubliser, gjenkjenne og fortsette mønster, regne med symboler (prealgebra).

Arbeidsark Tallene 0-10: addere og subtrahere, lage mønster, regne med symboler

 

Åpne kapitler