Beskrivelse

BrettMatte er et læremiddel utviklet for elever i matematikkvansker på ungdomsskolen.

Læremiddelet består av emnene:

  • Tall
  • Regne med tall
  • Algebra og funksjoner
  • Måling
  • Geometri
  • Statistikk
  • Begrepstrening
  • Eksamenstrening

Felles for kapitlene er at de har:

• langsom progresjon

• forklaringer i små, tydelige animasjoner

• fokus på en ferdighet om gangen

• utregning steg for steg

• progresjon fra det konkrete til det abstrakte

• rapporter som viser deg hva eleven har jobbet med

 

BrettMatte passer for elever 8-10 som opplever at matematikk ikke er noe for dem. Innholdet tilsvarer det som normalt sett gjennomgås på åttende trinn. Det er også aktuelt for elever på niende og tiende trinn når målet er at de minst skal oppnå karakteren to på eksamen gjennom å beherske det grunnleggende. 

Læremidlet er godt eget for elever som har hull i matematikkunnskapene eller trenger mengdetrening.

Åpne kapitler