Beskrivelse

Nettressursen Eeremes saemiestidh 1 følger kapitlene 1–8 i boka Eeremes saemiestidh 1 (ISBN 978-82-329-0038-1). 

 

Nettressursen inneholder:

  • lydfiler til bokas lytteoppgaver
  • repetisjonsoppgaver
  • grammatikkoppgaver
  • vokabularoppgaver

 

Digitalbok

Lærerveiledning (gratis)

Lyttetester (gratis)

Nettresurs (denne)

 

Kolofon

Åpne kapitler