Beskrivelse

mSkills 8-10

mSkills er et engelsk – engelsk læremiddel med en omfattende lærebase i grammatikk- og vokabulartrening fra A1 til C2 nivå. Det kan brukes som oppslagsverk og oppgavebank for lærere og elever.

 

mSkills 8-10 består av tre deler:

mSkills Grammar 40 leksjoner på hvert nivå fordelt på grunnleggende- og fordypningsnivå.

mSkills Vocabulary 40 leksjoner på hvert nivå fordelt på grunnleggende- og fordypningsnivå.

mSkills Tests består av 20 sider med oppgaver for grammatikk og vokabular tester.

 

Grammatikken dekker tema som verbformer, possessiver, pronomen, HV-ord, substantiv, subjunksjoner, artikler m.m

Til hvert grammatikktema er det en video som forklarer grammatikken. Etter gjennomgangen løser elevene interaktive oppgaver.

 

Her får skolen et omfattende oppslagsverk og oppgavebank:

Åpne kapitler