Beskrivelse

Matematikk 5-7 er utviklet for fagfornyelsen med vekt på dybdelæring. Læremiddelet inneholder utforskende oppgaver med økende progresjon, spill og praktiske oppgaver. Elevene skal bli gode problemløsere og forstå hvordan konsoliderende regneferdigheter henger sammen. Mange av oppgavene er knyttet opp mot dagligdagse situasjoner. Kompetansemål og kjerneelementer er gjenkjennelig i de ulike kapitlene.

 

Matematikk 6 bygger videre på strategier for regning med desimaltall. Videre legges det vekt på geometriske figurer og utforske sammenheng mellom areal og omkrets.

Her finner du også et eget kapittel med diagnostiske oppgaver i desimaltall

Mer innhold er under utvikling, og blir utgitt kontinuerlig. 

Åpne kapitler