Beskrivelse

Matematikk 10 Fagfornyelsen er et heldigitalt læremiddel som vektlegger undring, forståelse og anvendelse. Gjennom flere hundre animasjoner, filmer, selvrettende oppgaver og veiledende tilbakemeldinger blir krevende fagstoff presentert på en lettfattelig måte.

 

Læremidelet er innovativt med Geogebra integrert, mange simuleringer og ferdig tverrfaglige prosjekter utviklet av Teknisk museum. 


Læremiddelet er utforskende med bruk av dynamiske oppgaver der man kan endre parametere for å illustrere og tolke sammenhenger. Matematikk 10 - Fagfornyelsen vektlegger forståelse av matematikk gjennom undring og utforskende oppgaver.

Matematikk 10 - Fagfornyelsen er strukturert ut ifra kompetansemål og kjerneelement, slik at det skal være enkelt for lærer og elev å se progresjon i forhold til fagfornyelsen. Kapitlene er også differensiert etter fargekode. Dette gir læreren en unik mulighet til å lage oppgaver og samlinger til hver enkelt elev, ut ifra deres kompetansenivå. 

Mer innhold er under utvikling, og blir utgitt kontinuerlig. 

Åpne kapitler