Beskrivelse

Engelsk 1. trinn:

I Friends lærer elevene engelsk sammen med gjennomgangsfigurene Alex, Lucy, Kim m.fl. Elevene møter dem i alt fra animasjonsfilmer, til sang og spill, på skolen og i situasjoner fra hverdagen. Friends har en gradvis progresjon med særlig vekt på muntlig og etter hvert også skriftlig produksjon.  Læremiddelet dekker kjerneelementene kommunikasjon og språklæring. 

 

 

Innholdsoversikt

 

Tema på 1. trinn:

  • hilse
  • navn
  • tall 1-10
  • alder
  • bosted
  • nasjonalitet
  • enkle høflighetsuttrykk
  • stille og svare på enkle spørsmål
  • leker

Prøv ut demokapitler